Wzorce CLPB

Prezentujemy Państwu wzorce polskiego producenta, którym jest Laboratorium CLP-B Sp. z o.o. Wszystkie wzorce są certyfikowanymi materiałami odniesienia i spełniają wymagania normy ISO 17034. Każde opakowanie zawiera 50 g wzorca w postaci proszku.

Szczegóły dotyczące poszczególnych parametrów ujęte zostały w poniższej tabeli oraz w dołączonych certyfikatach.

Parametr w nawiasie oznacza wartość niecertyfikowaną.

Nr katalogowyCLPB-WK 01/21CLPB-WK 03/20CLPB-OD 01/20CLPB-OD 02/22CLPB-K 02/20
MatrycaWęgiel kamiennyWęgiel kamiennyOdpad paleniskowyOdpad paleniskowyKoks
Węgiel %78,584,511,429,4 
Siarka %0,880,5 0,251,70,57
Wodór %4,784,87   
Azot %(1,35)(1,13)   
Chlor %0,140,13 0,04 (0,05)
Fosfor % (0,010)  (0,060)
Rtęć mg/kg0,209(0,02)0,145(2,515) 
Popiół %8,413,6588,4867,689,59
Części lotne % w 850°C30,6729,52  0,67
Części lotne % w 900°C31,34(30,54)   
Ciepło spalania kJ/kg31949 3476949529823
Części palne %  11,633,0 
Części niepalne %  88,4  
Strata prażenia %  11,67