Wzorce stalowe tlenu i azotu

Wzorce stalowe z certyfikowaną zawartością tlenu, azotu i wodoru. Zestawione w tabeli wzorce CRM mają formę 1,0 lub 0,5 g walców gotowych do zastosowania w laboratorium bez wcześniejszego przygotowania.

Nr katalogowyO%N%H%Forma
AR6440,00080,0077 walce
AR6450,00350,0089 walce
AR6460,00350,0738 walce
AR16470,00310,140 walce
AR16500,00920,0104 walce
AR16510,00310,0202 walce
AR16520,00340,053 walce
AR16530,00070,003 walce
AR16570,00340,0319 walce
AR16580,00090,0756 walce
AR6540,00450,0532 walce
AR6550,00370,392 walce
AR6560,00360,0192 walce
AR6570,00960,0101 walce
AR6580,00130,0771 walce
AR6590,00990,0055 walce
AR6600,0040,0074 walce
AR6610,00080,0091 walce
AR6620,00260,073 walce
AR6630,00310,144 walce
AR6670,00340,0323 walce
AR6680,0010,0024 walce
AR6750,1580,225 walce
AR6760,0460,1099 walce
AR546  0,000095walce
AR555  0,00023walce